За мен

Бебона сигурно ви звучи като някоя малка девойка, още бебе. Да, имаме и такава вкъщи, но всъщност БеБоНа е съкращение. Идва от Бени (аз – Албена Цветкова), Боян (моят съпруг) и Надежда (нашата бебона).

Още за мен?
Следвам пъблик рилейшънс в НБУ. Учила съм също фирмено управление, графичен дизайн и европейски образователни програми и проекти.

Още нещо?
Вярвам, че има Бог – Исус Христос.
Защо го споменавам?
Защото Той е Пътят и Истината, и Животът.

Само това ли ще споделя?
Не – чети повече в блога.

Реклами